De vergrijzingstsunami

De cijfers op een rij

Met de stijgende levensverwachtingen worden steeds meer mensen oud en zeer oud. Met andere woorden: de bevolking vergrijst. Ouderen zullen dus een groter en belangrijker deel gaan uitmaken van onze samenleving. Bovendien komt er een nieuwe generatie senioren aan die op andere manier in het leven staat en andere verwachtingen koestert dan de huidige generatie senioren. Ook dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.

Maar eerst enkele interessante cijfers op een rij:

+100%

Groei aantal 60-plussers: +93%

Het aantal 60-plussers in België verdubbelde in een tijdspanne van 65 jaar: van 1.465.058 60-plussers in 1955 naar 2.928.217 60-plussers in 2020 (FOD Economie).

4mln

60-plussers in 2050: 4.000.000

In 2050 zijn 4 miljoen Belgen ouder dan 60 jaar, waarvan 1,25 miljoen ouder dan 80 jaar.

87

Levensverwachting in 2050: 87

De gemiddelde levensverwachting steeg van ongeveer 67 jaar in 1955 tot 81,8 jaar in 2019. In 2050 zal deze gestegen zijn tot bijna 87 jaar (FOD Economie).

9x

Vergrijzing binnen vergrijzing

Er is sprake van vergrijzing binnen vergrijzing: het aantal 60-plussers zal verdrievoudigen, het aantal 80-plussers zelfs vernegenvoudigen.

91

Stijging niet-actieven

In 2050 zullen er veel meer niet-actieven zijn dan nu. Per 100 actieven stijgt het aantal niet-actieven in Vlaanderen van 66 naar 91, in Wallonië van 69 naar 88 en in Brussel van 65 naar 73. Deze spectaculaire stijging dient vooral toegeschreven te worden aan de vergrijzing.

1 op 2

1 op 2

In 2060 zal België één gepensioneerde per twee werkenden tellen
(FOD Sociale Zekerheid).