Hoe is het vandaag gesteld met de woonsituatie van ouderen?

woonsituatie-van-ouderen

Ouderen wensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de eigen woning: 74% geeft aan zeker niet te willen verhuizen, 96% is (zeer) tevreden over de eigen woning. (HIVA – KULeuven)

Maar:

  • De woning van de Vlaamse 60-plusser is gemiddeld bijna 46 jaar oud. 27% woont in een woning ouder dan 50 jaar. Hoe ouder de bewoners, hoe ouder de woning. Uit onderzoek blijkt dat woningen van senioren vaak hopeloos verouderd en slecht geïsoleerd zijn.

  • Ouderen zijn minder mobiel. Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, stelt dit de nodige vereisten op vlak van toegankelijkheid van de woning. Nochtans deed minder dan 10% van de senioren aanpassingen aan de woning door basisfaciliteiten zoals de slaapkamer of sanitaire voorzieningen naar het gelijkvloers te brengen. Ook bij ouderen met een ernstige fysieke beperking is in amper de helft van de gevallen de woning aan deze situatie aangepast. Nochtans voorziet zowel de Vlaamse als de Waalse overheid in subsidies voor woningaanpassingen.

  • Het meest voor de hand liggende risico van een onaangepaste woning voor senioren zijn valpartijen. Maar liefst 28 tot 35% van de 65-plussers en 32 tot 42% van de 75-plussers valt minstens één keer per jaar ernstig in de eigen woning. Het risico neemt toe met de leeftijd.

  • Een gebrek aan een gevoel van veiligheid en bescherming in eigen huis, kan ervoor zorgen dat ouderen zeer angstig worden. Dit kan leiden tot een vermindering van sociale interactie en mobiliteit, waardoor het risico op isolatie en depressie toeneemt. Het uiteindelijke gevolg is opnieuw een daling van de levenskwaliteit.